Järjestäjä

Oy Transmeri Ab, myöhemmin "Järjestäjä", järjestää arvonnan, jäljempänä "Arvonta".
PL 50
02631 Espoo

Sääntöjen soveltaminen

Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan kyseessä olevalla kampanjasivulla.

Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua 1.6. - 31.7.2020 välisenä aikana. Arvontaan voi osallistua 18 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö. Osallistuminen tapahtuu täyttämällä kampanjasivulla olevaan lomakkeeseen siinä pyydetyt tiedot ja vahvistamalla osallistuminen painamalla Osallistu-painiketta tai vastaavaa. Arvontaan voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida. Osallistujan yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamista varten, ei mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Palkinnot ja voittajien valinta

Arvonnan palkintoina on yhteensä kuusikymmentä jalkapalloon liittyviä palkintoja. Ellei voittajaa ole tavoitettu 2 viikon kuluttua, arvotaan toinen voittaja.

Palkintojen luovutus ja voittajan julkistus

Järjestäjä ilmoittaa viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen arvontavoitoista voittajille sähköpostitse, puhelimitse tai postitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta, arvotaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon toimittamisesta voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.

Järjestäjän vastuunrajoitus

Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Henkilötietojen käsittely

Osallistujien antamia tietoja käytetään ainoastaan voittajien arvontaan ja palkintojen perille toimittamiseen.

Arvonnassa annettuja tietoja ei kerätä markkinointirekisteriin eikä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Verotus

Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän mukaisesti.